Träffpunkt för kvinnor i Kulan (ungdomslokalen i Ekenäs) varannan tisdag jämna veckor.

___________________

Verksamheten riktar sig till kvinnor i olika åldrar. Namnet Solkransen syftar på den glada, ljusa, varma och positiva gemenskapen som man vill ge rum för och som skall generera glad och positiv input i deltagarnas vardagsliv. Träffarna, som gärna skall få utgöra en vardagsguldkant, återkommer tisdagar varannan vecka.

Programmet handlar om gemytlig gemenskap blandat med något praktiskt att hålla i händerna, traditionellt handarbete såsom stickning etc. men den som absolut inte vill och kan handarbeta skall ändå inte känna sig utesluten, det finns rum för alla. Vi strävar efter att kombinera vårt eget nöje med andras nytta, verka för goda ändamål. För tillfället stöder vi diakoni- och biståndsarbetet i våra lokalförsamlingar. 

Gruppen verkar tvåspråkigt i samarbete med Raaseporin suomalainen seurakunta. Var och en får tala sitt eget modersmål utan att behöva känna sig obekväm.


Ni är alla soligt välkomna! Start 8.9.

 

Kontaktperson är Carola Lupander 040-839 6733 (saknas på bilden).

Solkransen23