Länk till uppdaterad corona-info


I Ekenäsnejdens svenska församling finns ett varierande utbud av kretsar och mötesplatser som riktar sig till vuxna. Intresse och möjlighet att delta styr oss till de mötesplatser som vi upplever som angelägna. Kretsverksamheten har en dynamik av långsiktighet.

De enskilda utåtriktade satsningarna fungerar mera som nedslag i tiden kring det aktuella och som inspirationsplatser för livet.

Båda dessa kategorier behövs för en församling mitt i livet.
Välkommen med!