Utfärd till Ramsdals lägergård onsdag 12.8 

AVFÄRD från Bromarvs kyrka kl. 12, via Tenala kyrka kl. 12.20 och Ekenäs församlingshem kl. 12.40. Hemfärd kl. 16. Den som behöver skjuts till bussen kan meddela om det i samband med anmälningen. 

PRIS: 10 € för kaffe med tilltugg och busstransport.

PÅ PROGRAMMET: Kaffe, allsång och andakt. Utöver det umgås vi och njuter av naturen tillsammans med diakonissan Carita Englund och diakon Carola Lupander. 

ANMÄLAN: senast 7.8 till pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-2411060 vardagar kl. 9-13.