Inom församlingens barnarbete strävar vi till att stöda familjerna i fostrarrollen och stärka barnens identitet som församlingsmedlemmar.
Information om våra olika barngrupper hittar du i menyn till vänster.

 

Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn.
Han går på så mjuka sandaler.
Hans mantel är vävd av det lenaste garn.
Hans arm är så stark, hans doft är så ren.
Han känner var rot och var grop och var sten,
och han nynnar en sång,
som Gud gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler.
Eva Norberg

Tryggarekaningenvara

Trygg i din famn - läs mer....