Länk till uppdaterad corona-info 


Konfirmandtiden är en upptäcktsresa.
Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. Under konfirmandtiden ges möjlighet att våga röra vid de svåra och stora livsfrågorna, att fundera och borra djupare i de frågor som gör livet viktigt att leva; 

 

Varför finns vi och varför just här?

Vad innebär det att leva ett bra liv?

Vad innebär det att vara människa och kristen?

Vem var Jesus? Vad står han för?

Vilken betydelse har Bibeln?

Hur kan framtiden te sig?

 Konfirmation4

 

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi skapar goda och öppna perspektiv och möjligheter för framtiden och vår individuella utveckling.
Konfirmandtiden är en upptäcktsresa inåt och utåt.

Den som genomgått konfirmandundervisning och konfirmation har rätt att...


UNDERVISNING PÅ FLERA SÄTT
I Ekenäsnejdens svenska församling pågår konfirmandundervisningen i regel från september till augusti. Anmälning sker i september och då väljer man sitt gruppalternativ. I församlingen erbjuds fem konfirmandläger (som eventuellt reduceras till fyra om anmälningarna till något läger blir få), en vintergrupp samt vissa år en konfirmandgrupp för ungdomar med specialbehov.


Konfirmandgrupp - vinter 
Läsåret 2020-2021 ordnas konfirmandundervisningen dagtid under sportlovet, med kompletterande månadssamlingar från oktober till april/maj.

  • Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad till våren 2021


Konfirmandläger
Lägerskriftskola ordnas under fem (alt. fyra) lägerperioder. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtvis rum direkt efter avslutat läger.
Till lägerskriftskolorna hör regelbundna månadsträffar då hela gruppen träffas.
Fyra (alt. tre) grupper träffas i Ekenäs och en grupp träffas i Tenala.


Konfirmandgrupp - special
Läsåren 2015-2016 och 2017-2018 ordnades en specialgrupp för ungdomar med funktionshinder.
Specialundervisning arrangeras inte varje år.

Kontaktpersoner för specgruppen är:
Ann-Sofi Storbacka, präst
Kjell Wikström, ungdomsarbetsledare

Info & anmälning till skriftskola 2020-2021

För området Ekenäs-Snappertuna

  • Onsdagen den 9.9 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

För området Tenala-Bromarv

  • Torsdag 10.9 kl. 15.15 i Tenala kyrka

Tillfälle enbart för konfirmanderna med utdelning av anmälningsblanketten. Föräldramöten hålls senare.