Länk till uppdaterad corona-info


Vi ordnar klubbverksamhet under skolterminerna för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledaren. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran.

Programmet i klubbarna varierar, men lekar, pyssel och andakter hålls regelbundet. Deltagande i klubbarna är gratis.

Vill du veta mera? Ring Camilla.

 

Klubbarna för skolbarn startar upp fr.o.m. vecka 36.  

  • Tisdagar kl. 18-19 vid Västerby skola 
  • Onsdagar kl. 18-19 vid Österby församlingshem 

 

VI UPPDATERAR SIDAN MED FLERA TIDER OCH PLATSER SÅ FORT VI VET!  

Under början av höstterminen kommer klubbverksamheten för skolbarn att ske utomhus och med rådande restriktioner i beaktande. Vid dåligt väder inhiberas klubben. Klubbarna träffas en timme per vecka och leds i första hand av församlingens hjälpledare. Programmet i klubbarna består av lek, spårningar, tävlingar och andra utomhusaktiviteter som passar årstiden och området. 

För att vi snabbt och enkelt ska kunna få ut information om t.ex. inhiberingar till föräldrar (och deltagare) kommer varje klubb att ha en egen WhatsApp-grupp.  

Vi ber er beakta att barnen bör vara FRISKA för att få delta i verksamheten, för att minska risken för smittspridning. 

FISUCRAFT-klubb  

Vi testar i höst konceptet att ha en spelklubb för barn i åldern 7-10 år. Vi spelar Minecraft tillsammans på en server som heter Fisucraft, den upprätthålls av Lastenkirkko. Vi spelar tillsammans en timme i veckan, vi bygger och utforskar Fisucraft-världen och utför olika uppgifter som passar med kyrkoåret och årstiderna. Vi pratar med varandra samtidigt via Discord. Deltagaren behöver ha tillgång till Minecraft och Discord. Församlingens hjälpledare är med i spelet och diskussionerna. Läs mer om Fisucraft på https://fisucraft.fi/pa-svenska/

 

Anmälningsblanketten hittar du här: https://www.mvs.fi/srk/raasepori/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen.php?add=85a784cb779d30bd0b65df21484b4c9525&lang=sv