Skriv ut

Församlingens eftermiddagshem för skolbarn är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna. Verksamheten riktar sig till elever i årskurs 1 och 2 och har plats för 20 barn.

Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.
Mellanmålet serveras ca kl. 14.

 

Avgifter:

Max 3 dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård
60 €/månad

Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård
70 €/månad

Alla dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård
70 €/månad

Alla dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård
100 €/månad

 

Ring och hör dig för om lediga platser!

 

ANSÖKNINGAR TILL EFTIS
Läsåret 2020-2021

Ansökningstiden pågår 1.3 - 30.4.2020. Platserna delas ut i den ordning som anmälningarna inkommer, förstaklassister har dock företräde. Till de barn som anmälts för inkommande läsår 2020-2021 sänds under maj månad närmare information om eftermiddagsverksamheten.

Utskrivbar ansökningsblankett hittar du här.

 

Datum för infotillfälle inför läsåret 20-21 meddelas senare.  Tillfället hålls på eftis för föräldrar och de barn som erhållit eftisplats för läsåret 2020-2021.

Eftis