"När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm" (Joh 1:36).
Lärjungarna följde efter och de gick med honom.

 

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds möjlighet till inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

Pilgrim

Följ oss gärna på Facebook: Ekenäsnejdens pilgrimer


Nästa pilgrimsvandring: 3.9

Närmare info senare.


Några tidigare vandringar:

PilgrimsvandringS2019

25.4.2019 Rutten gick mellan Lappviks kyrka och Hangö kyrka.

25.9.2018 Vi startade från Svartå kyrka kl. 10 och vandrade tillsammans till St. Katarina kyrka (ca 16,6 km). Där firade vi en kort pilgrimsmässa och efteråt åt vi en lätt sopplunch i Stora Prästgården i Karis.

18.5.2018 Gruppen inledde vandringen vid Täktom kapell och vandrade mot Lappvik kyrka. (ca 20 km)
Pilgrimsmåltid intogs efteråt utomhus vid Lappvik kyrka. Returtransport.

Håll utkik efter kommande vandringar som annonseras i Mitt i livet och på den här webbplatsen så snart de är planerade.


Läs kaplan Monica Cleves artiklar:

En församling på väg i församlingstidningen Mitt i livet nr 1/2015 på sidorna 5-7.

Steg för livet i förra församlingstidningen Mitt i livet höst/2014 på sidorna 6-9.

Läs reportaget i Västra Nyland om pilgrimsvandringen mellan kyrkorna i Ekenäs och Tenala...

"Det är med hjälp av våra fötter som du fortfarande kan vandra runt och göra det goda. Det är med hjälp av våra händer som du i dag välsignar människor. Välsigna våra själar och våra kroppar så att vi får vara till välsignelse för andra."

Amen

(Teresa av Avila)