OBSERVERA!

I enlighet med statsrådets och biskoparnas anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset på följande sätt fr.o.m 1.6.2020:

  • All krets- och körverksamhet för vuxna, pensionärer och åldringar är inställd.
    Informationen uppdateras vid förändring.

 

  • EKENÄS KYRKOKÖR

Övningar i församlingshemmet i regel onsdagar kl. 13-15 (kaffepaus kl. 14).

Körledare Pia Nygård. Höstterminen startar onsdag 26.8 kl. 13.

 

  • SNAPPERTUNA KYRKOKÖR

Övningar i Snappertuna församlingshem i regel torsdagar kl. 19-21 (kaffepaus kl. 20).

Körledare Pia Nygård. Höstterminen startar torsdag 27.8 kl. 19.

 

  • TENALA KYRKOKÖR

Övningar i Tenala församlingshem tisdagar kl. 18.30.

Körledare Sofia Lindroos. Höstterminen startar tisdag 8.9 kl. 18.30.

 

Nya körmedlemmar är hjärtligt välkomna med i vårt glada gäng!

Kontakta gärna körledarna för närmare information om körerna.

 


RASEBORGS KYRKOSÅNGSKRETS r.f. (RKSK)

Läs mer om kyrkosångskretsen och kyrkosångsförbundet via länkarna:

RKSKs Facebook-sida

Kyrkosångsförbundets Facebook-sida

Finlands svenska kyrkosångsförbunds webbplats