Musiken spelar en viktig roll i församlingslivets olika skeden. Den stöder församlingens böner och lovprisningar i högmässan, den är närvarande i både sorg och glädje i den enskilda människans liv och den ger möjligheter att uttrycka nyanser i evangeliet där orden inte räcker till.

Eftersom musiken alltid funnits som en självklar del i församlingen, har också varje tid sökt sitt eget sätt för uttryck. Därför består 2000-talets musik i kyrkan av en vid stilpalett, allt ifrån gregoriansk sång, via antikens kör- och orgelmusik till experimentell konstmusik, gospel, visor och metallmässor.

 

 

 

KÖRER
I Ekenäsnejdens svenska församling finns för närvarande tre kyrkokörer.

 

KONSERTER
Församlingens rika konsertliv finns som en naturlig del sida vid sida med det övriga musikaliska utbudet i staden. Aktuella konserter (konserter/musikandakter/sångstunder) hittar du i händelsekalendern under konserter, evenemang eller gudstjänster och ofta som affisch på sidan Anslagstavlan.