Ekenäsnejdens svenska församling deltar i internationellt arbete på flere olika sätt.
Församlingen stöder Kyrkans utlandshjälp och i församlingen verkar flere kretsar till förmån för Finska missionssällskapet och Kenyamissionen (SLEF)

FYNDA - secondhand för bistånd & mission utgör ett viktigt fundament i frivilligarbetet som utförs inom församlingen.
Arbetet sker till förmån för nödlidande i Lettland och Litauen och för Finska Missionssällskapet och särskilt arbetet i Senegal och Nepal, som är de missionsmål som församlingen stöder.

Inkomsterna från Fynda tillfaller i lika delar bistånd och mission.