Skriv ut

Länk till uppdaterad corona-info

I gudstjänsten möter historien och traditionen dagens och nutidens frågor. Gudstjänstrummet har skapats av tidigare generationer som vinnlagt sig om att ha en plats för stillhet, bön, vägledning i livet och mötet med det heliga. Kyrkans väggar har skapat en skyddad plats för dop och nattvard, för eftertankens och vägledningens ord.

Fortfarande är gudstjänsten en mötesplats för allt detta. I gudstjänsten finns rum för det enskilda och privata och en gemenskap som är kravlös. Gudstjänsten skapas i mötet mellan Gud och människor och mellan människor och människor.

Det är en trygghet att veta att gudstjänsterna i sina olika former och utföranden alltid är öppna för alla. När klockorna klämtar över staden ringer de till påminnelse om bön, omsorg och möte med livet självt.

 

GUDSTJÄNSTPLATSER och GUDSTJÄNSTTYPER

Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 10 i Ekenäs kyrka. I Ekenäs erbjuds också en gång i månaden stenmässa kl. 18.

Övriga gudstjänstplatser är Tenala kyrka, Snappertuna kyrka och Bromarvs kyrka där gudstjänst inte firas alla söndagar och där gudstjänsttider kan variera. Vissa söndagar firas högmässa kl. 10 eller 12, kvällsmässa kl. 18 och ibland erbjuds en musikandakt kl. 16 eller 18.

Familjekyrka och/eller nallekyrka hålls vår och höst.

Se närmare i Händelsekalendern under gudstjänster och valfri ort. 

 

KYRKOÅRET

Följ med kyrkoårets helgdagar i Evangelieboken och gudstjänsterna i vår egen församling på sidan Aktuella helger och högtider.

 

Välkommen till gudstjänsterna i Ekenäsnejdens svenska församling!