Förutom högmässor ordnas också regelbundet andra gudstjänster i våra kyrkor, såsom familjegudstjänst, mässa med små och stora, konfirmandgudstjänst, stenmässa, musikgudstjänst...

 

Stenmässa - till inre ro

Mässan är en alternativ eftermiddags- eller kvällsgudstjänst som återkommer en gång per vår och höst. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.

Stenmässan avslutas med en kopp rättvisemärkt kaffe eller te.