Samtal med präst eller diakon/diakonissa


Församlingen erbjuder möjlighet för dig att samtala i livets vägskäl. Ibland vänder sig livet på ett annorlunda sätt och då finns det möjlighet att få hjälp och stöd.

Prästerna och diakonerna/diakonissan är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Vänd dig gärna till församlingens medarbetare.

Kontakt till församlingens präster och diakoniarbetare.

 

Kyrkans samtalstjänst

 Samtalstjanst2017I

Telefonjouren

Samtalstjänstens telefonjour betjänar på svenska på nummer 0400 22 11 90 varje kväll klockan 20-23 och på finska 0400 22 11 80 varje dag klockan 18-01. Under veckoslutsnätter är finska jouren öppen till klockan 03.

 

Chattjouren

Samtalstjänstens chattjour är öppen måndag till torsdag klockan 19-21. Chattjouren erbjuder en låg tröskel att ta kontakt med en medmänniska för att diskutera det som tynger en. Chattjouren fungerar i realtid via webbsidan www.samtalstjanst.fi, där samtalar du konfidentiellt via ett chattfönster och den jourhavande ser inte vem du är.

Följ länken till chat...

 

SamtalstjanstNalle

Orsaken till att du behöver någon att tala med behöver inte bara gälla dig själv. När någon i din familj eller i din närhet far illa kan samtalstjänsten vara det första steget på vägen som leder till konstruktiv och bestående hjälp.

Ta modigt kontakt!