I Bibelns Matteusevangelium finns ett citat av Jesus där han säger till sina lärjungar:

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns, sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Ordet mission betyder uppdrag och citatet, som kallas missionsbefallningen, ligger till grund för det uppdrag som kyrkans mission innebär. Uppdraget omfattar både ord och handling, att genom sin verksamhet vittna om Gud på olika sätt, att väcka hopp och tro. Genom missionen ges trons, hoppets och kärlekens gåva vidare.

Tikum Senegal

Bertrand och Anna Tikum med barnen, Senegal

 

SENEGAL

Församlingen stöder för tillfället Anna och Bertrand Tikums arbete i Senegal.

Läs mer...

 

NEPAL

Församlingen stöder byutvecklingsprojekt i Nepal.

Läs mer...


FYNDA - secondhand för bistånd & mission...

Fynda upprätthålls till förmån för missionsarbetet i Senegal och Nepal och biståndsarbetet i Lettland och Litauen.

Du som vill jobba som frivillig i Fynda kan ringa kontaktpersonen Gita Lindholm.


Läs mer om våra pilgrimsvandringar för missionen