Diakoni är att möta människor. Diakoni är i synnerhet att möta människor som befinner sig i utsatta situationer i livet. Varje möte med en medmänniska sker i respekt för vars och ens integritet, i förståelse och i tro på vars och ens förmåga att kunna helas, förändras, växa och resa sig.

Diakoni är att dela, att vara närvarande såväl i glädje som i sorg och smärta. Det är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamhet, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Diakoni innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

 

Diakoniarbetarna nås på diakonimottagningen i Ekenäs helgfria måndagar och tisdagar kl. 9-10, övriga tider per telefon eller e-post.

Ta gärna kontakt! 

 

Diakonistod2020n