Ekenäsnejdens svenska församling deltar i lokalt, nationellt och internationellt bistånd.
Församlingen stöder Kyrkans utlandshjälp och i församlingen verkar kretsar till förmån för Finska Missionssällskapet och Kenyamissionen (SLEF).

FYNDA - secondhand för bistånd & mission... utgör ett viktigt fundament i frivilligarbetet som utförs i församlingen.
Fynda arbetar för närvarande för biståndsarbetet i Lettland och Litauen och för missionsarbetet i Senegal och Nepal.