Hindersprövning är obligatorisk för att kunna ingå äktenskap. Genom den garanteras att det inte föreligger något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade (paret) skall kunna vigas. Hinder utgör till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

 

Ansökan om hindersprövning

Paret som planerar gifta sig skall tillsammans ansöka om hindersprövning hos den församling där de båda/den ena av dem är medlem, eller hos magistraten. Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg. Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning. När intyget om hinderslöshet är klart kan man avhämta det från pastorskansliet eller få det hemskickat per post till angiven adress. Intyget är i kraft i fyra månader.

Paret ger intyget till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

I Ekenäsnejdens svenska församling sköts hindersprövningen av pastorskansliets personal. Ansökan om hindersprövning kan ske genom personligt besök på pastorskansliet där paret fyller i en blankett för ändamålet.

Man kan även fylla i och skriva ut en blankett (pdf) hemma och i god tid sända den till pastorskansliet i Ekenäs. Märk att underskrifterna då behöver styrkas av två vittnen.

Möjlighet finns även att anlita e-tjänsten där man bör bereda sig på att ha sina bankkoder till hands.


Begäran om hindersprövning (e-tjänst)

Begäran om hindersprövning (pdf)