Bröllop är en fest och ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner - en kärlekens manifestation.

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans.

Vigselakten är en symbolhandling där man som par lovar att älska och helhjärtat satsa på varandra hela livet ut. Man uttrycker sin vilja att göra sitt bästa för att båda två ska kunna vara lyckliga i äktenskapet. 

I vigseln ber man att kärleken alltid ska finnas mellan de två, att den ska utvecklas och mogna. Gud är kärleken, därför vilar livet i Guds barmhärtighet, förlåtelse och nåd. Församlingen ber om Guds välsignelse för makarna.

 

              

KYRKLIG VIGSEL

Majoriteten av de finländska äktenskapen ingås genom kyrklig vigsel. Kyrklig vigsel förrättas ofta i en kyrka där kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Men vigsel kan även förrättas på andra platser såsom hemma eller ute i naturen. Vigselplatsen bestäms i samråd med prästen.

Vigseln behöver inte vara en stor tillställning med många närvarande, den kan lika väl ske i enbart några vittnens närvaro. Kyrklig vigsel förrättas alltid av en präst.

För att vigseln skall kunna förrättas inom den evangelisk-lutherska kyrkan bör åtminstone den ena vara skriftskolgången medlem av den evangelisk lutherska kyrkan medan den andra kan tillhöra ett annat kristet trossamfund.

Om kyrklig vigsel inte kan förrättas finns möjlighet till civil vigsel. Efter civil vigsel kan brudparet få sitt äktenskap välsignat genom en kyrklig ceremoni, som delvis påminner om den kyrkliga vigseln.

 

Hindersprövning
Före vigseln ansöker paret om hindersprövning hos den ena personens hemförsamling eller hos befolkningsregistermyndighet (magistraten). Ansökningen bör vara inlämnad senast en vecka före vigseln och intyget är i kraft fyra månader.

 

Lysning
Lysning kan ske i kyrkan före vigseln. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen och församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Paret eller släktingar till paret kan delta i gudstjänsten. Lysning är numera frivillig och sker enligt överenskommelse.

 

Bokning av kyrka, präst och kantor
Om vigseln är planerad att ske i en viss kyrka är det viktigt att i god tid reservera kyrkan genom att kontakta pastorskansliet. Bokningar tas dock emot tidigast ett år i förväg.

I Ekenäsnejden finns fyra olika kyrkor att välja mellan: Ekenäs kyrka, Snappertuna kyrka, Tenala kyrka och Bromarvs kyrka.

Före vigseln kontaktar prästen paret och går igenom vigselordningen. Kantorn hjälper vid behov med valet av bröllopsmusik.

 

Kontakt
Pastorskansliet (öppet vardagar kl. 9-13)
Tfn 019-241 1060
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

 

Kontakta någon av prästerna....

Läs mer om bröllop...