När ett hem välsignas tackar vi Gud och ber om välsignelse för dem som bor i hemmet, och om att kärlek ska få råda i hemmet.
Välsignelse av hem kan göras på många olika sätt. Välsignelsen kan kombineras till exempel med en invigningsfest, ett barndop, en vigsel till äktenskap eller någon annan familjehögtid.
Även andra utrymmen kan välsignas
Oftast välsignas hem efter inflyttning eller när man skapar ett första gemensamt hem. Man kan också be om att få välsignelse för sitt sommarställe, eller andra utrymmen som t.ex. en affär eller en läkarmottagning.
Välsignelse av hem kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Välsignelse av äktenskap
Om man ingått äktenskap hos en civil myndighet eller i en annan kristen kyrka kan man få en välsignelse av förbundet enligt den evangelisk-lutherska kyrkans tradition.
Välsignelsen av äktenskapet påminner om en kyrklig vigsel. Den största skillnaden finns i formuleringen av frågorna.
Välsignelsen kan äga rum i kyrkan eller på någon annan plats som man kommit överens om med en präst.
Välsignelse av äktenskap kan förrättas av vilken finländsk evangelisk-luthersk präst som helst var som helst i världen, eftersom välsignelse av äktenskap inte är en juridisk handling. De som mottagit välsignelsen kan få ett bevis för välsignelse av äktenskap.
Välsignelse av äktenskap är allmän sed då det gäller internationella äktenskap och den egentliga vigseln förrättas av civil myndighet. Efter den juridiska bekräftelsen önskar paret ofta få en välsignelse av varderas kyrkosamfund, först i den enas och sedan i den andras hemland.

Bönestund på årsdagen för vigseln till äktenskap
En bönestund kan hållas på årsdagen för vigseln till äktenskap eller vid en annan tidpunkt. Den hålls av en präst, en annan församlingsanställd eller församlingsmedlem. Man kan också hålla en bönestund i familjekretsen. Kyrkan, ett kapell eller hemmet är lämpliga platser för en bönestund.
Bönestunden upptogs boken om de kyrkliga förrättningarna år 2004. I bönestunden ber man om välsignelse för förbundet, för styrka och kraft för kommande dagar samt uttrycker tacksamhet för de år som gått, då ofta kombinerat med jämna årsdagar som silver- eller guldbröllopsdagar.

Tag kontakt med någon av prästerna.