Konfirmationen är en stor glädjefest som avslutar skriftskolan.

Konfirmationen berättigar till att

  • bli fadder
  • delta självständigt i nattvarden
  • som 16 år fyllda rösta i församlingsval
  • som 18 år fyllda kandidera i församlingsval

Kyrklig vigsel förutsätter genomgången skriftskola.
För att bli konfirmerad bör man vara medlem av ev.luth.kyrkan.

 

Läs mer om skriftskolan i Ekenäsnejden...