Ett litet barn har kommit till världen. Ett litet barn, som innebär en omställning på många sätt - praktiska saker skall skötas, nya ut­maningar mötas.

Glädjen, tacksamheten och ödmjukheten inför det nya livet vill vi gärna dela. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet för att du har fått bli mamma eller pappa till just denna lilla människa. 

I den kristna traditionen har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och en livets och glädjens fest. I dopet blandas förundran, oro och bävan med glädje, ödmjukhet och tacksamhet. Allt detta buret i Guds barmhärtighet och kärlek, uttryckt i löftet att Gud är med under livets alla dagar oavsett vad som händer.

I dopet sluter Gud oss i sin famn och vi blir delaktiga av löftet att Gud vill vara nära oss livet igenom. Gud vill befria från allt som förtar livsmodet och binder oss. Gud vill ständigt förnya våra livsmöjligheter.

 

      

  

Dopet - den finaste gåvan

Läs mer...

www.dopet.fi

Från församlingens sida erbjuder vi vårt bästa möjli­ga stöd och vår hjälp gällande dopet, dess praktiska utformning och innehållsliga grund. För överenskommelse om tid och plats för dopet kan du kontakta pastorskansliet/betjäningspunkten för att höra dig för om lämpliga tider. Sedan kan du kontakta någon av församlingens präster. Du kan även vända dig direkt till någon av prästerna för att diskutera doptidpunkt.

De flesta dop äger rum i en kyrka, men dop förrättas även hemma, på församlingshemmen eller på någon annan lämplig plats. Ibland döps vuxna eller ungdomar i en sjö eller i havet, t.ex. vid församlingens lägergård i samband med ett konfirmandläger.

 

 

Tag kontakt med en präst

Hyr ett utrymme för dopfesten