Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma.
Det hörs ett ord i gråtens slutna rum.
Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium.

Det föds en kraft i dödens bittra närhet.
Det hörs en sång när rösten blivit stum.
Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium.
(Arne H. Lindgren)

 

 

I och med bortgången av en av våra närmaste står vi inför livets yttersta gränser. Livet stannar upp och sorgen och de många tankarna om livets skönhet och skörhet uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är. Småningom blir det dags att ta itu med de praktiska arrangemangen kring begravning och jordfästning och eventuell minnesstund.

Sorgens uttryck är många, vi får med frimodighet inse och acceptera att vi människor hanterar vår sorg olika. Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid vi upplevt tillsammans får vi följa den bortgångna på hans/hennes sista färd. Vi tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får vi be Gud om kraft i saknaden och sorgen.


Kontakta församlingen
Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen. Har man ett speciellt önskemål om förrättande präst är det bra att vända sig till den prästen så fort som möjligt. Då kan man tillsammans boka datum och plats för jordfästningen och de anhöriga vet från början vilken präst som kan förrätta jordfästningen.
Präst och tid för jordfästning behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Ta gärna direkt kontakt med församlingen.
Församlingen sköter även om minnesstunden om man önskar att den hålls på något av församlingshemmen. Gällande dess utformning och planering kan man vända sig till våra värdinnor.
Andra praktiska arrangemang gällande t.ex.kista, kistläggning och transporter sköts lämpligast via begravningsbyrån.


Samtal med präst eller diakon/diakonissa
Inför döden är det naturligt att osäkerhet och rädsla gör sig påminda. När vi drabbas av sorg och död reagerar både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas alltför tung att bära på egen hand.

Prästerna och diakonen/diakonissan är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Vänd Dig gärna till församlingens medarbetare.

 

Kontaktuppgifter till de anställda samt till pastorskansliet.

Kontaktuppgifter till begravningsväsendet och adresser till församlingshemmen.