GA logo sv

 

 

 

 

 

Årets insamling öppnas söndagen den 2 februari i samband med mässor och gudstjänster i vårt land. I Ekenäsnejden sker det i:

  • Högmässan kl. 10 i Tenala kyrka
  • Stenmässan kl. 16 i Ekenäs kyrka
  • Musikandakten kl. 16 i Bromarvs kyrka

 

GEMENSAMT ANSVAR 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.


Vad är GEMENSAMT ANSVAR?

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan, som har ordnats sedan 1950, och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. 60 % av insamlingsintäkterna styrs årligen till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. 40 % av intäkterna stannar i Finland. Hälften av den andel som stannar i Finland används för föräldrastödjande åtgärder genom ett projekt som startar 2021. Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf är nationella samarbetspartner i projektet. Den andra hälften av den andel som stannar i hemlandet används via den insamlande församlingen för lokala insatser för att stödja föräldraskapet.

Beskyddare för insamlingen är republikens president och förman för insamlingen 2020 är ärkebiskop Tapio Luoma. 

Insamlingen pågår hela året men koncentreras i huvudsak till februari - april.


GEMENSAMT ANSVAR på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst i Åbo domkyrka sänds på Yle TV1 söndag 2.2.2020 klockan 10. Republikens president Sauli Niinistö håller insamlingens öppningstal som sänds på Yle TV1 2.2.2020 och på Radio Suomi kl. 12.00.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer, som berättar om föräldraskapets utmaningar i Finland och Nepal, kan ses fr.o.m. 3.2 på yhteisvastuu.fi.

 

GEMENSAMT ANSVAR på sociala medier

#yhteisvastuu
#sinäriität2020
#minäkannanyhteisvastuuta

#gemensamtansvar
#duräckertill2020
#jagbärgemensamtansvar


GEMENSAMT ANSVAR i Ekenäsnejden

Välkommen till våra evenemang! Intäkterna går till insamlingen.

 

Vändagskaffe på Alla hjärtans dag
Fredag 14.2 kl. 18 i Tenala församlingshem

"Kärlek & Omsorg", medv. Maj-Britt Malmén, Wille Westerholm m.fl

Frivillig kaffeavgift för GA
Lotteri


Ärtsoppsservering
Fastlagstisdag 25.2 kl. 11-13 i Tenala församlingshem

Missionskretsens hemkokade soppa, 5 €/ person för GA
Lotteri


Allsång med kaffe
Fastlagstisdag 25.2 kl. 18.30 i Bromarvs församlingshem

Tenala kyrkokör medverkar
Lotteri


Följande evenemang är inställda p.g.a. smittorisken under coronapandemin:

Ansvarslunch
Söndag 22.3 kl. 12 i Tenala församlingshem

Lunchen inleds med andakt.
Lunchpris: 10 €/vuxen och 4€/barn 4-15 år.
Anmälning till pastorskansliet, tfn 019-2411060 kl. 9-13
Sista anmälningsdag 13.3


Kaffekonsert
Tisdag 28.4 kl. 19 i Ekenäs församlingshem 

"Sjung in våren med Stora Fröjden" och Jan Hellberg
Lotteri. Inträde 7 €


Välgörenhetskonsert
Tisdag 21.4 kl. 19 i Tenala kyrka

Heléne Nyberg och Thomas Enroth
Inträde 10 € för vuxna


Familjekväll
med parallellprogram ute & inne
Onsdag 29.4 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
Lotteri och servering till förmån för GA


GA-evenemangen finns även i händelsekalendern