PANORAMA - interiör

Adress: Sockenvägen 15

035

Tenala kyrka (troligen helgad åt St Olof) bjuder besökaren en vandring genom sekler med början i 1100-talet. Den treskeppiga gråstenskyrkan med två pelarrader byggdes under 1200- och 1300-talet. Sakristian, sammanbyggd i kyrkans norra vägg, utgör resterna av en träkyrka, troligen från tiden före 1200-talet. Klockstapelns undre del av gråsten, liksom norrstättan (bårhuset) på kyrkans norra sida, vilka sammanbyggdes med kyrkogårdsmuren under 1300-talet, har varit ingångsportar till den medeltida kyrkogården. trots talrika fornfynd från sten-, brons- och järnåldern, vilka tyder på bebyggelse i över 4000 år, nämns Tenala i de historiska källorna första gången år 1329. Lillklockan från 1100-talet (i klockstapeln) torde vara den äldsta i sitt slag på fastlandet. (En motsvarande klocka finns i Eckerö kyrka på Åland.)

Gravkapellen vid kyrkogårdsmuren tillhör Prästkulla gård och Lindö gård.

Den senaste restaureringen i kyrkan utfördes 1984-1986.

Kyrkan har i snart 700 år varit Tenalabygdens centrum samt tröst och stöd för invånarna under såväl goda som svåra tider. Än idag skänker kyrkan och dess vackra omgivning lugn och harmoni åt trötta vandrare i en rastlös värld.

 

Några föremål, arbeten och händelser i och kring kyrkan under seklernas gångkring kyrkan under seklernas gång

 

Öppethållning:

Tenala kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar och sporadiskt även övriga tider när personal finns på plats.

Öppen även enligt överenskommelse. Se kontaktuppgifter invid.

 

Avgifter och hyror