PANORAMA - interiör

Adress: Snappertuna kyrkväg 91

Snappertuna korsformade träkyrka är byggd 1689, förhöjd och grundligt reparerad 1797.
Kyrkan har restaurerats grundligt 1958-59 och senast år 2000.
Klockstapeln härstammar från år 1776.

 

Öppethållning:

Snappertuna kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar och sporadiskt även övriga tider när personal finns på plats.

Öppen även enligt överenskommelse. Se kontaktuppgifter invid.

 

Avgifter och hyror