Ramsdal lägergård är belägen invid Gennarbyviken på den s.k. söta sidan av Stagsund. Ramsdal ligger cirka 3½ km från Lappvik. Vid Lappvik väljer man Öby-avtaget och kör cirka 3 km ända fram till skylten där det står Ramsdal, på vänstra sidan om man kommer från Lappvik-hållet.

Fastigheten Ramsdal lägergård består av flere byggnader. En huvudbyggnad med kök, matsal och lektionssal; ett "torp" som fungerar som logement (10 platser); bergstugan, som är den största inkvarteringsbyggnaden (22 platser; stockstugan, som fungerar som ledarfastighet och logement (max 8 platser). Till Ramsdal lägergård hör ytterligare en bastu och en förrådsbyggnad.

Sommartid är lägergården oftast fullbokad för olika läger, av vilka skriftskollägren upptar den mesta av tiden. Under andra tider på året ordnas veckoslutsläger av olika slag.

Utomstående kan även hyra Ramsdal. Förfrågningar riktas till kyrkoherde Anders Lindström.