PANORAMA - interiör

Adress: Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan)

Kyrkan är en plats för stor gemenskap och egna stilla stunder, en mötesplats människor emellan men också en plattform för djupare livsmöten.

Gudstjänsterna, förrättningarna, de olika sammankomsterna och de många musiktillfällena skapar förutsättning för stillhet, tröst och glädje i livets ström eller under dess viktiga brytpunkter. 

KORT HISTORIK

1546 Gustav Vasa ger Ekenäs stadsprivilegier.

1589 Greve Axel Leijonhufvud påbörjar uppförandet av en liten träkyrka.

1600 Yngre brodern Moritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget. I början på 1600-talet väcks tanken på att bygga en stenkyrka.

1651 Det nya kyrkbygget vidtar på initiativ av Gustav Adolf Leijonhufvud. En tavla i sandsten föreställande honom och hans maka Christina Catharina De la Gardie finns kvar på kyrkans yttervägg.

1656 Greve Gustaf Adolf Leijonhufvud dör i sviterna han fick i 30-åriga kriget.

1680 Sonen Gustav Mauritz Leijonhufvud fullbordar kyrkbygget i enlighet med faderns testamente. Den nya kyrkan uppförs i granit, 36 m lång, 17 m bred med 2 m tjocka väggar och ett ca 31 m högt torn.

1690 Den gamla träkyrkan rivs.

1821 Den 14.6 kl 04 utbryter en eldsvåda, som antänder kyrkans spåntak. Bara altaruppsatsen och några föremål kan räddas. Detta leder till att en ny byggnad uppförs i enlighet med Charles Bassis ritningar i nyklassicistisk stil. Anders Fredrik Granstedt fullbordar planeringen och bygget. Taket blir 10 m lägre, pelarna tas bort, nya stora fönster tas upp i de gamla murarna.

1842 Den nya kyrkan står klar, barock har blivit nyklassicism.

1957-59 Kyrkan restaureras och glasmålningarna av Karin Mazeitti-Slotte flyttas till norra sidan (målningarna gjordes 1924).

1987-90 Kyrkan renoveras på nytt. En av glasmålningarna flyttas till det södra korfönstret, altarväggen muras igen och marmoreras. Ekenäs kyrkas torn ligger nu 41,5 m över havet och 35,8 meter över marken.

Inventarier

Kyrkan har flera värdefulla inventarier, bland annat en nattvardskalk från år 1613. Flera av föremålen är fortfarande i användning i församlingens gudstjänster.

En av de finare dyrgriparna som hör till kyrkan är kyrkoherde Sigfrid Aronus Forsius egen bibel från 1600-talet. Denna en aning brännskadade bibel är försedd med Forsius egna anteckningar. Bibeln är idag deponerad i Ekenäs museum.

I den nya broschyren/historiken över Ekenäs kyrka finns närmare information om de olika föremålen i kyrkan.

Broschyren finns att köpa i kyrkan och på pastorskansliet.

Orgeln

Donerades till kyrkan år 1842 av riddaren Berndt Erik Inberg. Orgeln byggdes av Anders Thulé. Den har ombyggts under flere repriser, men nyrestaurerades och återinvigdes år 1992.

 

Öppethållning:

Ekenäs kyrka är en av Finlands många vägkyrkor.

Sommaren 2020 är Ekenäs kyrka öppen för besök dagligen kl. 11-17 under tiden 1.6-23.8, midsommarafton och midsommardagen undantagna.

I kyrkan kan man ströva för sig själv, stilla sig, tända ljus, lämna en sten vid stenkorset, skriva en rad i bönboken, läsa en text eller inhandla kort och någon bok. För barn och familjer finns Siffe kyrkråttas sommarskoj. Våra kyrkvakter betjänar om ni har frågor.

Välkomna in på ett besök!

Avgifter och hyror

Ekenaskyrka