Ekenäs församlingshem - församlingshemmet i centrum

Byggnaden är tillbyggd i flere repriser, därför sträcker den sig över hela kvarteret från Raseborgsvägen till Ladugårdsgatan längs den lilla gatan som heter Larssonsvägen.

Närmast Raseborgsvägen finns den äldsta av byggnaderna. Den är sammanbyggd med de övriga nyare delarna av församlingshemmet. I den här delen finns flere samlingsrum för smågruppsverksamhet samt större salar för olika sammankomster.

I nedre våningen finns lokaliteter för barnverksamheten samt kansliutrymmen för diakoniarbetarna, informatören, kyrkomusikerna och kaplanerna.

Den nyaste delen av församlingshemmet inrymmer pastorskansli och ekonomikontor samt ungdomslokalen Kulan i källarvåningen.

 

Användning

Församlingshemmet används idag flitigt av olika smågrupper och körer. Större sammankomster ordnas regelbundet i församlingshemmets lokaliteter.
Samfälligheten har församlingshem även i Tenala och Bromarv. I Snappertuna fungerar Sockenstugan som församlingshem.
Möjlighet finns att hyra utrymmen för kyrkliga förrättningar och för bjudningar i anslutning till dem.

 

Hyr ett vardagsrum...
... eller ett konferensutrymme

   

 

Församlingshemmet i Österby

Huset är en äldre karaktärsbyggnad belägen på en av Österbykullarna.
I byggnaden ordnas eftermiddagsverksamhet för skolbarn varje skoldag.
Droppen -  familjecafé för vuxna och barn under skolåldern - har sin verksamhet förlagd till Österby församlingshem.