PANORAMA - interiör

Adress: Bromarvvägen 1850

Den gamla kyrkan i Bromarv brann ner en kall februarinatt 1979 (natten mellan 2. och 3. februari) av okänd anledning.

Två arkitektbyråer (Rejström och Slotte) gavs i uppdrag att komma med förslag till ritningar till en ny kyrka. Carl-Johan Slottes förslag ansågs vara bäst. Anders Bittait från Ekenäs utsågs till byggnadsentreprenör. Det mesta byggnadsarbetet utfördes av ortens egna män.

 

Några uppgifter om inventarier och deras donatorer:

Altartavlan är gjord av konstnären Kaarina Heikinheimo från Vasa och donerades av familjen Lindroos.
Transparenterna, antependierna, mässkrudarna och stolorna gjordes av textilkonstnären Barbro Gardberg från Karis.
Vigselryan är designad av elever vid Ekenäs hemslöjdsskola under ledning av lärare Saga Peitso, skänkt av Bromarvs Marthor.
Orgeln är tillverkad av Kangasala orgelbyggeri, 19 stämmor, helt mekanisk.
Kyrkskeppen, se uppgifterna på plåtarna.
Dopfunten gjordes av Mirjam Stäuber och donerades av Greta och Folke Winquist.
Krucifixet donerades av Naema Strömberg.
Dopmotiven (Låten barnen komma till mig) vävd av Kaarina Heikinheimo och donerad av Naema Strömberg.
Takkronorna donerade av Kerttu Lindholm (den större framme i koret) och Nitlax Frivilliga brandkår (den bakre)
Ljuslampetterna på väggarna donerade av Marthorna i Bromarv.
Flygeln (Steinway&Sons från 1956, modell A, svart, 188 cm), inköpt i huvudsak för medel ur Naema Strömbergs minnesfond, sommaren 2003.
Inredning (stolar, altare m.m.) planerades av inredningsarkitekt Kukkasjärvi, tillverkades av Tenala träalster.
Kollekthåvarna donerades av Maria Ruda.

Därutöver frivilliga donationer i form av kollekter och gåvor av enskilda personer och föreningar.

Kyrkan invigdes den 23 augusti 1981 av Borgå stifts dåvarande biskop John Vikström med assistenter.

 

Öppethållning:

Bromarvs kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar och sporadiskt även övriga tider när personal finns på plats.

Öppen även enligt överenskommelse. Se kontaktuppgifter invid.

 

Avgifter och hyror