Ordförande i Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2020 är *

Vice ordförande i Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2020 är *

Ordförande i Gemensamma kyrkofullmäktige 2021-2022 är *

Vice ordförande i Gemensamma kyrkofullmäktige 2021-2022 är *

 

Ordförande i Gemensamma kyrkorådet 2019-2020 är khde Anders Lindström (Ekenäsnejdens sv. förs.)

Ordförande i Gemensamma kyrkorådet 2021-2022 är: khde (utses inför 2021)

Vice ordförande i Gemensamma kyrkorådet 2019-2020 är **

 

* Gemensamma kyrkofullmäktige utser vid det första sammanträdet under det första och tredje året av sin mandatperiod inom sig en ordförande och en vice ordförande.

** Val av vice ordförande och övriga medlemmar i gemensamma kyrkorådet verkställs i januari under det första och tredje året av gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod.

 

Mötesbeslut i Gemensamma kyrkofullmäktige och Gemensamma kyrkorådet.