Hur hanterar vi personuppgifter?

 

Principer för registrering och behandling av personuppgifter i enheterna och församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Läs mer...