HYR ETT VARDAGSRUM...

I våra församlingshem i Ekenäs, Tenala, Bromarv och Snappertuna erbjuder församlingen möjlighet att ordna olika tillställningar i anslutning till kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel och jordfästning.

Bokning: Kontrollera bokningsläget via pastorskansliet / betjäningspunkten och kontakta därefter respektive värdinna.

 

... ELLER ETT KONFERENSUTRYMME

Gällande andra sammankomster såsom konferenser, seminarier och liknande tillställningar kan Du överenskomma med kyrkoherden.

Bokning sker via kyrkoherde Anders Lindström. 

 

BOKA NÅGON AV KYRKORNA FÖR EN KONSERT

Konserterna utgör en del av församlingens evenemangsutbud. Församlingens kantorer och kyrkoherde bistår med information. En preliminär förfrågan om bokningsläget kan riktas till pastorskansliet i Ekenäs eller betjäningspunkten i Tenala.

Konsertavtal och bokning: För varje konsert uppgörs ett konsertavtal som undertecknas av kyrkoherde Anders Lindström och konsertarrangören. Kyrkoherden gör en preliminär bokning på basen av muntlig eller skriftlig överenskommelse. Först när kontraktet är undertecknat och returnerat görs den slutliga bokningen.

 

BOKA LÄGERGÅRDEN RAMSDAL

Sommartid är lägergården oftast fullbokad för olika läger, av vilka skriftskollägren upptar det mesta av tiden. Under andra tider på året ordnas veckoslutsläger av olika slag.

Bokning sker via kyrkoherde Anders Lindström.

Även utomstående kan hyra Ramsdal. Förfrågningar riktas till kyrkoherde Anders Lindström.

Avgifter och utrymmeshyror