Dop, vigsel och jordfästning förrättas av en präst. Det går bra att kontakta någon av församlingens präster för en bokning.

Prästerna är även tillgängliga för personliga samtal och själavård.

 

Tag kontakt med präst