Kontakta församlingen

Präst och tid för jordfästning kan smidigast bokas genom att de anhöriga tar direkt kontakt med församlingen. Man behöver således inte göra det via en begravningsbyrå, utan kan vända sig direkt till församlingens pastorskansli i Ekenäs.

Har man ett speciellt önskemål om förrättande präst är det bra att vända sig direkt till den prästen så fort som möjligt. Då kan man tillsammans boka datum och plats för jordfästningen och de anhöriga vet från början vilken präst som kan förrätta jordfästningen.

Församlingen sköter även om minnesstunden om man önskar att den hålls på ett församlingshem. Gällande dess utformning och planering kan man vända sig till våra värdinnor.

Andra praktiska arrangemang gällande t.ex.kista, kistläggning och transporter sköts lämpligast via begravningsbyrån.

 

Se kontaktuppgifter i den långa spalten till höger.

Avgifter och hyror