Jag beställer släktutredning för följande person:

Utöver grunduppgifterna (namn, födelsetid och -plats, tidpunkter för flyttning, civilstånd) ber jag om uppgifter för följande referenspersoner:

Om andra uppgifter än namn, födelsetid och eventuellt dödsfall önskas måste en separat blankett fyllas i för vederbörande.

Om sådana uppgifter påträffas ber jag ger ange: