Ekenäsnejdens svenska församling utställer ämbetsbetyg för sina medlemmar samt för medlemmar i Raaseporin suomalainen seurakunta.

Ämbetsbetyg kan beställas med lämplig elektronisk blankett i menyn till vänster eller genom att kontakta pastorskansliet i Ekenäs.

 

Kontaktuppgifter
Pastorskansliet (öppet vardagar kl. 9-13)
Tfn 019-241 1060
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

 

Medlemsregister och kyrkböcker
Den 1.10.1999 tog Finlands evangelisk-lutherska kyrka i bruk ett gemensamt medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om kyrkans samtliga medlemmar. Det motsvarar informationen i befolkningsregistret och innehåller uppgifter om medlemmarna och deras anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar).
Medlemsregistret innehåller tillsvidare inte heltäckande uppgifter om gamla händelser. För uppgifter äldre än 1.10.1999 används fortfarande familjeblad och/eller gamla kyrkböcker, vilka hanteras manuellt.

 

TVÅ TYPER AV ÄMBETSBETYG

1. Ämbetsbetyg med grundläggande personuppgifter
I ämbetsbetyget kan antecknas även grundläggande uppgifter om levande makas/makes, barns och/eller föräldrars grundläggande personuppgifter.

Leveranstid och avgifter:

 1. Ämbetsbetyg med enbart grundläggande personuppgifter om enskild levande person, för exempelvis stipendieansökan eller tjänsteansökan, levereras direkt och postas samma eller följande dag.
  Avgift 9 €. 
 2. Ämbetsbetyg med uppgifter om en levande persons in- och utflyttningar, make/maka och barn, exempelvis för bouppteckning.
  Avgift 9 €. 
 3. Mångspråkigt ämbetsbetyg, exempelvis för utländsk myndighet.
  Avgift 9 €.

 

2. Ämbetsbetyg i form av släktutredning
I ämbetsbetyget antecknas grundläggande personuppgifter och information om flyttning samt om maka/make och barn. Om personen i fråga är barnlös antecknas uppgifter om föräldrar och syskon.

Leveranstid och avgifter:

 1. Släktutredning, som i allmänhet behövs för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo, levereras inom 1-3 veckor och sommartid 2-4 veckor.  
  Avgiften är 9,00 € om uppgifterna hämtats från medlemsregistret eller från familjebladen (manuell behandling) eller om uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform (manuell behandling) och där uppgifterna gäller endast huvudpersonens äktenskap, flyttning, död eller kyrkliga förrättningar.
 2. Släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform (manuell behandling) och gäller också andra personer än huvudpersonen, deras äktenskap, flyttning, död eller kyrkliga förrättningar.
  Avgift 30,00 €.
 3. Släktutredning för släktforskning levereras enligt lokala tidsresurser, vanligtvis inom 4 månader.
  Avgiften för de inledande 30 minuterna är 45,00 €, därefter tillkommer en tilläggsavgift på 20,00 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.
 4. Släktutredning för vetenskaplig forskning levereras inom en månad.
  Avgiften för de inledande 30 minuterna är 45,00 €, därefter tillkommer en tilläggsavgift på 20,00 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.

 

Övriga avgifter:

 • Kopia på redan existerande släktutredning kostar 9,00 €.
 • Expeditionsavgift (inkluderande faktureringsavgift) 5,50 € uppbärs för samtliga intyg.
 • För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift.
 • För intyg som sänds utomlands debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster.
 • För betalningspåminnelse debiteras 5,00 €
 • Kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker kostar 45,00 € för de inledande 30 minuterna, därefter tillkommer en tilläggsavgift på 20,00 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.
 • Kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker kostar 9,00 €/sida.
 • Utdrag ur dopbok, vigselattest på engelska kostar 9,00 €.