Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar (tidigare medlemmar i Bromarvs församling, Tenala församling, Snappertuna församling eller Ekenäs församling) har sedan 2015 möjlighet att få sin privata KP-prenumeration sponsorerad av hemförsamlingen (en sponsorering/ hushåll).

Kyrkpressen utkommer sedan 2019 med 26 nummer per år, det vill säga en tidning varannan vecka. Gängse prenumerationspris för privata prenumeranter är 60 €. Som församlingsmedlem är du berättigad till en subventionering där hemförsamlingen betalar 15 € och ditt eget prenumerationspris är således 45 €.

Redan prenumerant?
Församlingsmedlemmar som under innevarande år har en pågående subventionerad prenumeration och vill fortsätta ännu under 2020 behöver ingenting göra, prenumerationen fortsätter automatiskt tills prenumeranten själv meddelar att den bör avslutas.
Den som vill avsluta sin prenumeration ombeds meddela om det i god tid innan ett nytt prenumerationsår inleds (senast 13.12.2019). 

Ny prenumerant?
Meddela ditt intresse genom att sända in/ringa in följande uppgifter till pastorskansliet i Ekenäs, helst senast 13.12.2019:

  • namn
  • adress
  • födelsedatum

 

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura på 45 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 15 €.

Meddelande om adressförändring eller avslutad prenumeration riktas till både församlingen och Kyrkpressen och ombesörjs av prenumeranten.