Den årliga musikgudstjänsten i Ekenäs kyrka, som genom åren ordnats i samband med musikfestivalen Ekenäs Sommarkonserter och i samarbete med Finländska Kammarorkestern, går av stapeln också i år trots att själva festivalen är inställd på grund av covid 19-pandemin.

I musikgudstjänsten som hålls söndagen den 16.8 klockan 10 i Ekenäs kyrka medverkar Englund-kvartetten, en stråkkvartett bestående av Meri Englund och Annemarie Åström på violin, Lotta Poijärvi, viola och Riitta Pesola, cello.

Gudstjänsten arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling. Av församlingens egen personal medverkar kyrkoherde Anders Lindström med predikan, församlingspastor Meri Yliportimo, liturgi och som kantor Pia Nygård.

Gudstjänsten radieras.

(6.8.2020)

På midsommaraftonen bjuder församlingen in till midsommarandakt och allsång i vackra Bromarvs kyrka bara ett stenkast från havet. Traditionen med en kvällsandakt med sång och musik har många år på nacken och varje år har kyrkan fyllts med ett 80-tal midsommarfirare som velat inleda sin afton med somrig allsång.

I år kommer det dock att vara glesare i kyrkbänkarna eftersom en del av coronarestriktionerna fortfarande är i kraft och därmed begränsas antalet deltagare inomhus till 50. De femtio första ryms med. På så sätt tryggas säkerheten för alla.

Midsommardagen firas även den traditionellt med gudstjänst i det gröna ute på Ramsdal lägergård några kilometer från Lappvik centrum. Efter gudstjänsten bjuds det på lätt lunch för alla och efter det ett lekfullt program för de barnfamiljer som deltar.

Midsommardagens program torde inte påverkas nämnvärt av andra än hygienrestriktioner eftersom begränsningar i antalet närvarande gäller vistelse inomhus.

För den som vill ta sig ett dopp är sandstranden öppen och vattnet midsommarvarmt. Ramsdal välkomnar alla med sin vackraste sommargrönska.

(18.6.2020)

Sedan en dryg vecka tillbaka har gudstjänstlivet i församlingarna tagit ett första steg framåt mot en normalisering. Det är åter möjligt att fira gudstjänster tillsammans, om än i begränsad utsträckning.

Sedan den 1 juni kan gudstjänster firas med upp till 100 personer i Ekenäs kyrka. Begränsningen i antalet närvarande beror på kravet på säkerhetsavståndet på 1-2 meter och hygienrestriktionerna som fortfarande gäller vid offentliga samlingar. Detta för att trygga allas säkerhet och minimera smittorisken mellan människor.

I de övriga kyrkorna i Ekenäsnejden begränsas antalet personer, som på samma gång befinner sig i kyrkorummet, till 50. I begravningskapellet i Ekenäs är det tills vidare tillåtet att ta in 30 personer samtidigt.

Personbegränsningarna gäller tills vidare vid alla samlingar och konserter som ordnas i kyrkobyggnaderna i nejden. Utomhus är det möjligt att samlas i större skara.

(11.6.2020)

5.5.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 5.5.2020 gett anvisningar för församlingarna om hur man stegvis kan avveckla coronarestriktionerna.

Gudstjänst med nattvard kan hållas från början av juni med en församling på högst 50 personer närvarande i kyrkorummet. Också konfirmand- och annan lägerverksamhet i församlingarna kan börja i juni med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser som behövs under undantagstillståndet.

Vid alla kyrkliga förrättningar och vid församlingens övriga sammankomster ska man följa rekommendationen om att högst 50 personer får delta. I sina anvisningar påminner biskoparna om att ifall det handlar om en liten lokal kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. I anvisningarna betonas också vikten av att trygga deltagarnas säkerhet genom att hålla tillräckligt fysiskt avstånd och ge anvisningar om noggrann hygien. Stiften ger församlingarna utförligare anvisningar om samarbetet med myndigheterna.

Biskoparna uppmanar församlingarna att ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

I sina anvisningar påminner biskoparna om att ”församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.”

Pressmeddelande: Kyrklig tidningstjänst 5.5.2020

Med anledning av coronakrisen och undantagsförhållandena i vårt land har Ekenäsnejdens svenska församling flyttat ut en betydande del av sin verksamhet på nätet.

I den egna Youtubekanalen och på Facebook publiceras flera gånger per dag videor för såväl barn och unga som vuxna.

Youtubekanalen Ekenäsnejdens församling nås via församlingens webbplats www.ekenasnejdensforsamling.fi

 

Program för vuxna

Under stilla veckan och påsken publiceras en videobandad gudstjänst eller kvällsandakt från Ekenäs kyrka åtta dagar i rad med teman ur berättelsen om Jesus lidande och död.

Schemat är följande:

  • 5.4 - Palmsöndagen - Gudstjänst kl. 10
  • 6.4 - Stilla måndagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 7.4 - Stilla tisdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 8.4 - Stilla onsdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 9.4 - Skärtorsdagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 10.4 - Långfredagen - Stilla gudstjänst kl. 10
  • 11.4 - Stilla lördagen - Kvällsandakt kl. 18
  • 12.4 - Påskdagen - Gudstjänst kl. 10
  • 13.4 - Annandag påsk - Gudstjänst kl. 10 

 

Program för yngre

För barn och familjer publicerar personalen korta videor kallade Smått & Gott eller Knåp & Knep. Man bjuder också på andakter för olika åldrar: för barn och familjer och för skolbarn. Tisdag 7.4 sätts videon Barnens påskkyrka ut.

Program för ungdomar

Ett nytt avsnitt av ungdomsprogrammet KulÖ publiceras varje onsdag i Youtubekanalen.

 

Samtliga videobandningar har åstadkommits enbart med den egna personalens insatser.

(5.4.2020)

Församlingens kyrkor är söndagsöppna för samtal, bön och enskild nattvard under den rådande epidemitiden enligt schemat nedan. Enligt rådande restriktioner bör inte fler än 10 personer befinna sig samtidigt i kyrkobyggnaden. Alla ombeds respektera reglerna att stanna hemma om man har förkylningssymptom samt att använda handsprit och hålla avstånd till eventuella övriga personer i kyrkorummet.

Ekenäs kyrka
Alla söndagar och långfredagen kl. 10-12, måndag-torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19.

Tenala kyrka
5.4 kl. 10 | 9.4 kl. 20 | 10.4 kl. 10 | 12.4 kl. 10 | 26.4 kl. 10 | 3.5 kl. 18

Snappertuna kyrka
5.4 kl. 12 | 9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 | 12.4 kl. 12 | 19.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

Bromarvs kyrka
9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 |12.4 kl. 12 | 26.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

 

Videogudstjänster från Ekenäs kyrka

Församlingen sänder söndagsgudstjänsten i form av en predikogudstjänst i församlingens YouTube-kanal, som nås via församlingens webbplats. I gudstjänsten medverkar och deltar enbart anställda.

Efter gudstjänsten öppnas kyrkan för enskild bön och samtal med en anställd eller för enskild nattvard.

Länk till www.ekenasnejdensforsamling.fi 

Länk till församlingens YouTube-kanal

 

Tveka inte att kontakta

Den som behöver stöd under andra tider än de som nämns ovan uppmanas att kontakta församlingens präster per telefon. Prästerna är beredda att ställa upp för samtal.

Länk till prästernas och övriga anställdas kontaktuppgifter

 

Kyrkoherdens brev till församlingen

Kyrkoherde Anders Lindström skriver i sitt brev till församlingens medlemmar att bönen känner inga gränser. Ett tänt ljus hemma samlar våra tankar till bön och omsorg om nära och kära och alla som gör insatser i kampen mot coronasmittan på olika sätt...

Länk till kyrkoherdens brev

(21.3.2020)

Veckoslutet 13-15 mars kan den som är intresserad och har grundläggande kunskaper i notkännedom delta i en workshop kring handchimes. Den inleds fredag 13.3 kl. 17 i Ekenäs församlingshem och avslutas på söndag. 

Men vad är handchimes?

När engelska klockringare i början av 1700-talet behövde ett sätt att öva sina melodier, utan att störa människorna som bodde i kyrkans närhet, föddes de mindre handklockorna (föregångarna till handchimes). En handklocka är ett stämt instrument som ringer en enda ton. Man brukar rada upp dem i samma ordning som tangenterna på pianot. Handklockor spelas oftast i grupp därför att en enda person har svårt att hinna spela mera än enbart några klockor, även om solospelning också är möjlig. 

Handklockor är gjutna i brons och därför rätt dyra. Handchimes, som är lämpliga för nybörjare, skapades som ett förmånligare alternativ till bronsklockorna. En chime är ett stämt fyrkantsrör som har en liknande spelmekanism som en handklocka. I praktiken spelar man ofta klockor och chimes tillsammans därför att deras toner är lite olika. En klocka är klarare och en chime mjukare. 

Inkeri Aittola Foto Y Lindstrom

- Klockringning är roligt och nu för tiden finns det ganska många handklock- och chimegrupper i Finland. Själv spelade jag handklockor för ca 6 år sedan i Kallavesi församlings handklockkör Dolce, berättar kantorn i Ekenäsnejdens svenska församling Inkeri Aittola

Tillsammans med kantor Pia Nygård leder hon den planerade workshopen där deltagarna får bekanta sig med instrumenten, lära sig olika tekniker och öva in en repertoar som de kommer att framföra i högmässan i Ekenäs kyrka den 15 mars.

Instrumenten som används i workshopen omfattar två oktaver. De är lånade av director cantus Seppo Kirkinen som fungerade som dirigent för den klockkör som Aittola själv spelade i.

Intresserade kan anmäla sig till Inkeri Aittola per telefon 044-755 3628 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

(3.3.2020)

Biskop Bo Gran strand 2

Torsdagen den 27.2 besöker biskop Bo-Göran Åstrand Ekenäsnejdens svenska församling för första gången som biskop. Det sker i samband med en församlingskväll då biskop Bo-Göran överräcker det av republikens president förlänade Riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros´ orden till kyrkoherde Anders Lindström.

Förutom att kvällen innehåller en tillbakablick på kyrka och samhälle kommer även framtiden och dess utmaningar att beröras i tal och inslag. Allt detta varvat med musik och sång där kyrkokören med flera andra medverkar.

Församlingskvällen i Ekenäs församlingshem (Larssonsvägen 1) är en öppen tillställning för alla. Programmet inleds klockan 18.30 och kvällen avslutas med servering.

(10.2.2020)