OBSERVERA!

I enlighet med statsrådets och biskoparnas anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset på följande sätt fr.o.m. 1.8.2020.

  • Videoandakter för vuxna sänds varje torsdag kl.14.

Länk till uppdaterad corona-info


 

FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
Vår nästa 

Gudstjänster söndag 6.9:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Westerholm, Nygård.
kl. 10 i Tenala kyrka, gudstjänst, Yliportimo, Lindroos.
kl. 12 Gudstjänst vid kolmilan i Malmbacka, Snappertuna, Westerholm, Nygård. INSTÄLLD!
kl. 12 i Bromarvs kyrka, högmässa, yliportimo, Lindroos. 


FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
Tacksamhet

Gudstjänster söndag 13.9:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Edman, Nygård.
kl. 16 i Bromarvs kyrka, musikandakt, Westerholm, Nygård. 
kl. 18 i Ekenäs kyrka, stenmässa, Lindström, Aittola. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard. 


SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
Guds omsorg

Gudstjänster söndag 20.9:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Yliportimo, Lindroos. 
kl. 12 i Snappertuna kyrka, högmässa, Yliportimo, Aittola.
kl. 18 i Tenala kyrka, kvällsmässa, Edman, Aittola. 


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan