Fortsatta åtgärder 1.8.2020

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi statsrådets och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner och biskoparnas anvisningar. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

 

FRÅN OCH MED DEN 1.8.2020 OCH TILLSVIDARE HANDLAR VI PÅ FÖLJANDE SÄTT:

Gudstjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammankomster

Specialarrangemang såsom säkerhetsavstånd är inte längre obligatoriska vid sammankomster för under 500 personer i augusti, men är ändå att rekommendera. Biskoparna rekommenderar att man vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar som ordnas i församlingens lokaler och andra församlingssammankomster fortsättningsvis följer myndigheternas tidigare anvisningar för att förhindra att coronaviruset sprids. Det rekommenderas att antalet personer fortfarande ställs i proportion till lokalen med 1–2 meters säkerhetsavstånd och att man fortfarande följer tidigare hygienanvisningar.

För den enskilde gäller rekommendationen att inte delta om man har förkylningssymptom.

Från och med den 1 augusti 2020 kan antalet deltagare överstiga 500 personer med iakttagande av regionförvaltningsverkens föreskrifter.

 

Personbegränsningar i kyrkorna och begravningskapellet:

Ekenäs kyrka - 250 personer
Tenala kyrka - 120
Snappertuna kyrka - 80
Bromarvs kyrka - 80
Ekenäs begravningskapell - 50

 

Personbegränsningar i församlingshemmen:

Ekenäs - 50 personer
Tenala - 45 personer
Snappertuna - 25 personer
Bromarv - 20 personer

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/veckoannonsen


 

Pastorskansliet i Ekenäs

Pastorskansliet betjänar alla vardagar kl. 9-13 på numret 019-2411060. Personbesök utan tidsbeställning är igen möjliga från och med 1.8.2020.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Betjäningspunkten i Tenala hålls stängd tillsvidare.

Personalen

  • vidtar största försiktighet och följer noggrant säkerhetsanvisningarna: inte ta i hand, tvätta händerna noggrant och desinficera, använda engångshandskar om situationen det kräver. Desinfektionsmedel finns i våra lokaler.
  • följer även med sin egen hälsa. Telefon- och e-postkontakt är att föredra framom direktkontakt om det är möjligt.

Vi ber dig som besökare i pastorskansliet, vid enskilt samtal eller förrättning att respektera följande:

  • Besök inte om du har förkylningssymptom, använd telefonkontakt
  • Hosta eller nys alltid i ärmen eller i en näsduk som direkt slängs bort

 

Om du behöver någon som lyssnar

Tveka inte att ta kontakt med våra präster, gärna per telefon eller e-post, och övrig personal som stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Prästerna är tillgängliga för enskild nattvard och samtal.

Länk till anställda i Ekenäsnejdens församling

Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.

Länk till kyrkans samtalstjänst, webbsidan

 

(13.3.2020)
Uppdaterat senaste gång 7.8.2020 kl. 9.41.