Ge 60 minuter av din tid fyra–fem gånger i året och nå gränsen av 0,5 promille!

Till vad och varför?

Till att besöka några gudstjänster. Jag tänker att gudstjänsterna är en del av vår kultur. De bär fram något av det outgrundliga och heliga som är viktigt i byggandet av livet.

Jag tror att alla har en individuell uppfattning om vad en gudstjänst är. Den uppfattningen är dynamisk och varierar genom åren. Förr var gudstjänster och mässor tillfällen då man träffades. Kyrkbacken var många gånger viktigare än kyrksalen. Idag förmedlas information och skvaller utan mötet på kyrkbacken. Men det har också hänt en del med våra gudstjänster: ny musik, ny ordning och förhoppningsvis har tilltalet blivit allt mer inkluderande med betoning på delande och inte delgivande.

Gudstjänst och mässa är delande och vila. Det är att söka sig inåt och reflektera över de stora riktlinjerna för livet – kravlöst under en stund av ro. I en gudstjänst gör man det tillsammans. Gudstjänst är därför också gemenskap och delande.

Jag tror att vården av det kulturarv som gudstjänsterna utgör skulle må bra av större delaktighet och större interaktion där ett av de första stegen är att delta.

Om man siktar på 0,5 promille av tiden under ett kalenderår betyder det ca fem gudstjänstbesök på ett år. Den utmaningen är inte alldeles omöjlig, eller hur?

 

Vänliga hälsningar,
kyrkoherde Anders Lindström